ปัญหาน่ารู้

ศูนย์ เอช.เค. เซอร์วิส

เครื่องยนต์สั่นในรอบเดินเบา

-อาการเครื่องยนต์สั่นในรอบเดินเบาอาจเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น ระบบไฟจุดระเบิดมีปัญหา, หัวเทียนเสื่อมสภาพ มอเตอร์ควบคุมรอบเดินเบาชำรุด – สกปรกหรือติดขัด มีอากาศรั่วเข้าสู่เครื่องยนต์ไม่ผ่านลิ้นปีกผีเสื้อ, จ่ายแก๊สหนา หรือบางมากเกินไป   หัวฉีดแก๊สมีปัญหาเป็นบางสูบ หรือหัวฉีดแก๊สมีประสิทธิภาพต่ำ ซึ่งสำหรับหัวฉีดแก๊สมีปัญหา สามารถตรวจเช็คได้จากโปรแกรมจูนของ Energy Reform ในหน้าวินิจฉัยข้อบกพร่องทันที

 

เครื่องยนต์ดับไม่ทราบสาเหตุขณะขับขี่ด้วยแก๊ส

-เครื่องยนต์ดับขณะขับขี่ด้วยระบบแก๊ส อาจเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น ติ๊กแก๊สไม่ทำงาน, ปรับจ่ายแก๊สหนาหรือบางมากเกินไป, กล่อง ECUแก๊สมีปัญหา, อุปกรณ์เซนเซอร์ บางตัวเสีย หม้อต้มชำรุด

 

ไฟรูป Check Engine โชว์ ถึงแม้จะปรับจูนแก้ไขแล้วก็ยังกลับมาโชว์ซ้ำอีก แก้ไม่หาย

-สำหรับอาการไฟรูปเครื่องยนต์โชว์อาจจะเกิดทั้งขณะใช้แก๊ส หรือ น้ำมัน กรณีนี้ อาจจะต้องตรวจเช็คด้วยเครื่องมือ Hand help scan หรือ OBD Scan หรือถ้าเกิดจากการใช้แก๊สเพียงอย่างเดียว อาจจะเป็นไปได้ว่าการปรับจ่ายแก๊สยังไม่ละเอียดเพียงพอ หรือ อุปกรณ์ชุดหัวฉีดแก๊สมีประสิทธิภาพต่ำไม่สามารถจูนละเอียดได้ทำให้ส่วนผสม ระหว่างอากาศกับแก๊สหนาเกินไปหรือบางเกินไป จน Oxygen Senser ตรวจพบว่า เครื่องยนต์ได้รับการจ่ายเชื้อเพลิงที่ผิดพลาด จึงมีรูปเครื่องยนต์โชว์ขึ้นมาเป็นต้น

 

เครื่องยนต์สะดุดเวลาเปลี่ยนน้ำมันเป็นแก๊ส

-อาจจะเกิดจากตำแหน่งติดตั้ง Nozzle ที่ท่อไอดีไม่เหมาะสมกับเครื่องยนต์, ท่อจ่ายแก๊สจากหัวฉีดยาวเกินไป, ไม่มีระบบช่วยหน่วงเวลาในการสลับเชื้อเพลิงให้เหมาะสมกับเครื่องยนต์ หรืออาจจะเกิดจากประสิทธิภาพของหัวฉีดแก๊ส ที่ตอบสนองการทำงานได้ช้า ในกรณีนี้อาจจะต้องใช้การสลับเชื้อเพลิงจากน้ำมันเป็นแก๊สในขณะถอนคันเร่งโดยปรับตั้งค่าในโปรแกรม ECUแก๊ส


ไฟบอกระดับแก๊สไม่สัมพันธ์กับจำนวนแก๊สจริงที่อยู่ในถัง

-ถ้าการตั้งค่าในโปรแกรมต่างๆถูกต้องแล้ว ในกรณีนี้ ให้ปรับตั้งที่เกจ์วัดระดับแก๊สที่มัลติวาล์ว (นาฬิกาบอกระดับแก๊ส) แล้วทดลองปรับตั้งค่าของECU แก้ตามระดับการใช้งานจริง (ควรปรับตั้งโดยช่างผู้ชำนาญการเพื่อความถูกต้องและแม่นยำ)

 

เครื่องยนต์ดับทันทีขณะที่ลดความเร็วลงอย่างกะทันหัน

-ถ้าใช้ระบบMixer อาจจะเกิดจากหม้อต้มเสื่อมสภาพถ้าผ่านการใช้งานมานานแล้ว และอาจเกิดจากการปรับแก๊สไม่ดี หรือระบบควยคุมรอบเดินเบาของเครื่องยนต์มีปัญหา – สกปรก – ติดขัด ในกรณีที่ติดตั้งระบบหัวฉีด ให้ปรับจูนค่าในโปรแกรมของ ECU แก๊ส ซึ่งการปรับจ่ายแก๊สอาจจะหนาเกินไปหรือน้อยเกินไป และ ถ้าการปรับจูนในโปรแกรมดีแล้วยังมีปัญหาอยู่ อาจเกิดจากรอบเดินเบาเครื่องยนต์สกปรก ให้ทำการล้างลิ้นปีกผีเสื้อและระบบควบคุมรอบเดินเบา

 

มีเสียงหอนเสียงดังของหม้อต้มแก๊สขณะขับขี่ด้วยแก๊ส

-ให้ตรวจเช็คจุดติดตั้งและขายึด ซึ่งอาจจะติดตั้งในตำแหน่งที่ไม่เหมาะสม และขายึดอาจจะแข็งเกินไป ไม่มีความยืดหยุ่นได้เลย (ปัญหานี้มักเกิดได้บ่อยกับระบบ CNG) หรืออาจจะเกิดจากไดอะแฟรมอ่อนเกินไปไม่เหมาะสมกับเครื่องยนต์รุ่นนั้นๆ หรือ หม้อต้มจ่ายแก๊สไม่ทันต่อความต้องการของเครื่องยนต์


ใช้แก๊สแล้วน้ำมันหายหรือน้ำมันลดลงเรื่อยๆ

-สำหรับรถยนต์รุ่นใหม่ๆ จะมีระดับการตรวจเช็คและแสดงค่าระดับน้ำมันเชื้อเพลิงในถัง โดยอาศัยการอ่านจากระยะทางการวิ่ง รอบเครื่องยนต์ที่ใช้ไป ภาระโหลดที่เครื่องยนต์ได้รับ ตำแหน่งการเปิดของลิ้นปีกผีเสื้อ ค่าระยะเวลาการทำงานของหัวฉีดน้ำมันมาประมวลผลเพื่อแสดงค่าปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงในถัง ซึ่งที่จริงแล้วระดับน้ำมันเชื้อเพลิง ไม่ได้หายไปไหน แต่รถยนต์ต้องมีการวิ่งด้วยอาศัยเชื้อเพลิงแก๊ส แต่ ECU ของเครื่องยนต์ยังคิดว่ายังมีการสั่งจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงอยู่ตามปกติ ECU ของเครื่องยนต์จึงทำให้เกจ์วัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิงลดลง ในกรณีนี้แนะนำให้ติดตั้งกล่องหลอกสัญญาณน้ำมันเชื้อเพลิงของ ABE(ABE ,Petrol ,Float Emulator) ถ้าในกรณีรถยนต์ทั่วๆ ไปพบปัญหานี้ให้ดูว่าในระบบโปรแกรม ECU แก๊สอาจจะเปิดฟังก์ชั่นการใช้แก๊สร่วมกับน้ำมันอยู่ ให้ลองตรวจเช็คการตั้งค่าใน ECU แก๊ส ถ้าปรับตั้งถูกแล้วอาจจะเกิดจากช่างตัดระบบหัวฉีดไม่ถูกต้อง โดยหัวน้ำมันยังมีการทำงานอยู่

 

ความร้อนเครื่องยนต์ขึ้นสูงกว่าปกติ

-อาการความร้อนของเครื่องยนต์ขึ้นสูงกว่าปกติ อาจเกิดจากหลายสาเหตุ ซึ่งสาเหตุหลักๆ มาจากปัญหาของระบบระบายความร้อนของเครื่องยนต์ เช่น ฝาหม้อน้ำเสีย พัดลมระบายความร้อนเสีย วาล์วน้ำเสีย ปั้มน้ำชำรุด ระดับน้ำหล่อเย็นในระดับต่ำมาก หม้อน้ำตัน หรือ มีน้ำหล่อเย็นรั่วออกจากระบบ ส่วนปัญหาที่เกิดจากตัวเครื่องยนต์อาจเกิดมาจาก

อาการวาล์วยัน ซึ่งเกิดจากการปรับจูนการจ่ายแก๊สไม่ดี โดยจ่ายแก๊สหนาเกินหรือบางเกินไป จนทำให้วาล์วชำรุดเสียหาย หรืออาจจะเกิดจากหม้อกรองไอเสีย (Catalytic converter) อุดตัน จึงทำให้เกิดไอเสียย้อนกลับหรือเครื่องยนต์ระบายไอเสียไม่ได้จึงทำให้เครื่องยนต์มีความร้อนสูงผิดปกติ


ใช้แก๊สแล้วอัตราการเร่งอืดลงมากเกินไปเมื่อเทียบกับขับขี่ด้วยน้ำมัน

-อาจเกิดจากชุดอุปกรณ์แก๊สมีประสิทธิภาพต่ำ หัวฉีดแก๊สมีการตอบสนองช้า หรือ ECU แก๊สไม่มีความละเอียดในการปรับจูนเพื่อสั่งจ่ายแก๊สให้แม่นยำตรงตามความต้องการจริงของเครื่องยนต์ หรือ ถ้าใช้ชุดอุปกรณ์แก๊สที่มีประสิทธิภาพอยู่แล้ว ให้ตรวจเช็คและปรับจูนค่าของกล่อง ECU แก๊สให้เหมาะสมกับเครื่องยนต์และรถยนต์คันนั้นๆ ซึ่งอาจจะมีการจ่ายแก๊สที่หนาเกินไปหรือบางเกินไป หรืออาจจะเกิดจากการเจาะ Nozzle เล็กเกินไป

 

วิ่งความเร็วคงที่นานๆ แล้วเครื่องยนต์กระตุกเป็นระยะๆ

-ถ้าเครื่องยนต์อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ และ ใช้อุปกรณ์แก๊สที่มีประสิทธิภาพอยู่แล้ว กรณีนี้อาจจะเกิดจากแรงดันแก๊สในระบบที่ไม่คงที่ หรือ หัวฉีดแก๊สมีปัญหาติดขัดเป็นบางจังหวะ ซึ่งสามารถตรวจเช็คการทำงานของหัวฉีดแก๊ส โดยฟังชั่นการวิเคราะห์ปัญหาของ ECU แก๊ส และ อาจจะเกิดจาปัญหาในการปรับจูนแก๊สที่ไม่เหมาะสมในช่วงความเร็วหรือภาระโหลดนั้นๆ

 

รถยนต์มีอาการกินแก๊สมาก

-อาการกินแก๊สมาก อาจจะเกิดจากชุดอุปกรณ์แก๊สมีประสิทธิภาพต่ำ หรือ ถ้าอุปกรณ์แก๊สมีประสิทธิภาพอยู่แล้ว อาจจะเกิดจากการปรับจูนที่ไม่เหมาะสม เช่น การปรับจ่ายแก๊สมากเกินไป หรือ จ่ายแก๊สบางมากเกินไปจนรถยนต์วิ่งไม่ออกเร่งไม่ขึ้น ผู้ขับขี่จึงต้องเหยียบคันเร่งมากขึ้น เป็นสาเหตุให้มีอาการกินแก๊สมากผิดปกติได้ สาเหตุอื่นๆอาจเกิดมาจากเครื่องยนต์เอง เช่น กรองอากาศตัน หัวเทียนเสื่อมสภาพ องศาไฟจุดระเบิดอ่อนเกินไป หรือ เครื่องยนต์หลวม กำลังอัดไม่ดี


ติดตั้งแก๊สแล้วน้ำหล่อเย็นในถังพักน้ำลดลง

-ระดับน้ำหล่อเย็นลดลงอาจเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น หม้อน้ำรั่ว หรือ มีรอยรั่วในทางเดินในระบบน้ำหล่อเย็น ฝาสูบโก่งเนื่องมาจากเครื่องยนต์เคยโอเวอร์ฮีตมาแล้ว ปะเก็นฝาสูบรั่ว, ท่อน้ำฮีตเตอร์รั่ว เป็นต้น แต่ถ้า ระดับน้ำหล่อเย็นลดลงภายหลังจากติดตั้งแก๊สในช่วงแรก อาจมีสาเหตุมาจาก เมื่อติดตั้งชุดอุปกรณ์แก๊สเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่มีการไล่ลมระบบน้ำหล่อเย็นของเครื่องยนต์ที่ถูกวิธี หรือเติมน้ำหล่อเย็นไม่ได้มาตรฐานของเครื่องยนต์   เริ่มมีรอยรั่วในระบบทางเดินน้ำหล่อเย็น ท่อน้ำฮีตเตอร์รั่วเป็นต้น

ศูนย์ เอชเค เซอร์วิส (ใกล้ห้างแม็คโคร พิษณุโลก)
1124-5 ถนนบรมไตรโลกนารถ2 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
Tel: 055-217645 , 081-8884318 , 081-8863543
Fax: 055-217645
e-mail: hks_u@hotmail.com

Free counter and web stats

Copyright © 2048 HK.service

 

 
  ข้อมูล
  + หน้าหลัก
  + บริการของเรา
  + เกี่ยวกับเรา
  + สินค้า
  + ผลงานของเรา
  + สาระน่ารู้
  + ติดต่อเรา

 

สินค้า
I.S.S (Active - Passive Safety)
สุดยอดเทคโนโลยีหัวฉีดแก๊ส
ECU - Self Diagnosis Report
Lubricant
Product
บริการ
+ การให้บริการ
+ คำนวณค่าสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง
เกี่ยวกับเรา
+ ประวัติและความภูมิใจ
+ บรรยากาศในร้าน
+ service-we
Social Media
+ Facebook Fan Page