ความปลอดภัย

ศูนย์ เอช.เค. เซอร์วิส

คุณสมบัติของก๊าซธรรมชาติโดยทั่วไป มีดังนี้ 
  
- เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอน ประกอบด้วยก๊าซมีเทนเป็นหลัก 
- ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ปราศจากพิษ (ส่วนมากกลิ่นที่เราคุ้นเคยจากก๊าซธรรมชาติเป็นผลมาจากการเติมสารเคมีบางประเภทลงไป เพื่อให้ผู้ใช้รู้ได้ทันท่วงทีเมื่อเกิดเหตุการณ์ก๊าซรั่ว) 
- เบากว่าอากาศ (ความถ่วงจำเพาะ 0.5-0.8 เท่าของอากาศ) 
- ติดไฟได้ โดยมีช่วงของการติดไฟที่ 5-15% ของปริมาตรในอากาศ และอุณหภูมิที่สามารถติดไฟได้เองคือ 650 องศาเซลเซียส 
    
  
  คุณประโยชน์ของก๊าซธรรมชาติ 
  
- เป็นเชื้อเพลิงปิโตรเลียมที่นำมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง มีการเผาไหม้สมบูรณ์ 
- ลดการสร้างก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน 
- มีความปลอดภัยสูงในการใช้งาน เนื่องจากเบากว่าอากาศ จึงลอยขึ้นเมื่อเกิดการรั่ว 
- มีราคาถูกกว่าเชื้อเพลิงปิโตรเลียมอื่นๆ เช่น น้ำมัน น้ำมันเตา และก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
- สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม ช่วยขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 
- ก๊าซธรรมชาติส่วนใหญ่ที่ใช้ในประเทศไทยผลิตได้เองจากแหล่งในประเทศ จึงช่วยลดการนำเข้าพลังงานเชื้อเพลิงอื่นๆ และประหยัดเงินตราต่างประเทศได้มาก  
 
 คุณสมบัติของก๊าซธรรมชาติเปรียบเทียบกับเชื้อเพลิงชนิดอื่น

  ข้อเปรียบเทียบ 

  ก๊าซ NGV 

  ก๊าซ LPG 

  น้ำมันเบนซิน 

  น้ำมันดีเซล 

สถานะ

เป็นก๊าซ

เป็นก๊าซและจะอยู่ในรูป
ของเหลวที่ความดัน 7 บาร์

เป็นของเหลว

เป็นของเหลว

น้ำหนัก

เบากว่าอากาศ ไม่มีการสะสม 
เมื่อเกิดการรั่ว

หนักกว่าอากาศ จึงเกิดการ
สะสม ซึ่งเป็นอันตราย

หนักกว่าอากาศ

หนักกว่าอากาศ

ขีดจำกัดการติดไฟ

5 – 15%

2.0 – 9.5%

1.4 – 7.6%

0.6 – 7.5%

อุณหภูมิติดไฟ

650  ํC

481  ํC

275  ํC

250  ํC

 **ขีดจำกัดการติดไฟ (Flammability limit) เป็นขอบเขตการเผาไหม้ที่ต้องมีสัดส่วนของ ไอเชื้อเพลิงในอากาศที่จะลุกไหม้ได้ เมื่อมีประกายไฟ หรือมีความร้อนสูงถึงอุณหภูมิติดไฟ  

 

ศูนย์ เอชเค เซอร์วิส (ใกล้ห้างแม็คโคร พิษณุโลก)
1124-5 ถนนบรมไตรโลกนารถ2 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
Tel: 055-217645 , 081-8884318 , 081-8863543
Fax: 055-217645
e-mail: hks_u@hotmail.com

Free counter and web stats

Copyright © 2048 HK.service

 

 
  ข้อมูล
  + หน้าหลัก
  + บริการของเรา
  + เกี่ยวกับเรา
  + สินค้า
  + ผลงานของเรา
  + สาระน่ารู้
  + ติดต่อเรา

 

สินค้า
I.S.S (Active - Passive Safety)
สุดยอดเทคโนโลยีหัวฉีดแก๊ส
ECU - Self Diagnosis Report
Lubricant
Product
บริการ
+ การให้บริการ
+ คำนวณค่าสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง
เกี่ยวกับเรา
+ ประวัติและความภูมิใจ
+ บรรยากาศในร้าน
+ service-we
Social Media
+ Facebook Fan Page