การเตรียมเอกสาร

ศูนย์ เอช.เค. เซอร์วิส


การเตรียมเอกสาร ยื่นกรมขนส่ง หลังติดแก๊ส

 1. นำเอกสารที่อู่ติดตั้งแก๊สรถยนต์มอบให้ ประกอบด้วยใบวิศวะจากผู้ตรวจและหนังสือตต-09 จากอู่ติดตั้งแก๊สรถยนต์

2. เตรียมสำเนาบัตรประชาชนและหนังสือเล่มทะเบียนรถ (ใช้สำเนาเล่มทะเบียนรถแทนได้)

3. ในการแจ้งเปลี่ยนชนิดเชื้อเพลิง ผู้แจ้งจะต้องมีชื่อเป็นผู้ครอบครอง ตามหนังสือเล่มทะเบียนรถ 

     (หากเจ้าของรถไม่สะดวกหรือรถยังติดไฟแนนซ์อยู่ให้ทำหน้งสือมอบอำนาจไป) 

4. ในกรณีรถยังติดไฟแนนซ์ แต่มีชื่อเป็นผู้ครอบครองรถ สามารถทำการจดทะเบียนได้ โดยไม่ต้องแจ้งไฟแนนซ์ 

     เพราะทุกๆ รอบการต่อภาษีรถยนต์ ไฟแนนซ์จะทำการอัพเดทลงเล่มทะเบียนให้เอง   

5. ไปที่กรมการขนส่งทางบก พื้นที่ใดก็ได้ แล้วทำการขอเอกสาร “แบบคำขอแก้ไขเพิ่มเติมรายการในทะเบียนรถ” จากเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์   

6. ติ๊กถูกในช่อง “เปลี่ยนชนิดเชื้อเพลิงเป็น” แล้วกรอกเพิ่มเติม         

    1. ในกรณีที่ติดแก๊ส LPG ให้ลง “ก๊าซปิโตรเลียมเหลว”         

    2. ในกรณีที่ติดแก๊ส NGV ให้ลง “ก๊าซธรรมชาติอัด”   

7. ในช่อง “พร้อมนี้ได้ทำการแนบหลักฐานประกอบคำขอ” ให้ทำการกรอกเพิ่มดังนี้         

    1. หนังสือรับรองจากผู้ติดตั้งและวิศวกร         

    2. สำเนาบัตรประชาชน         

    3. ใบคู่มือจดทะเบียน   

8. นำรถไปตรวจสภาพในช่องตรวจสภาพรถ   

9. ยื่นเอกสารทั้งหมดให้กับเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสภาพการติดแก๊ส และขูดหมายเลขตัวถังรถ 

10. เจ้าหน้าที่ทำการขูดหมายเลขถังแก๊ส 

11. เจ้าหน้าที่ทำการกรอกข้อมูลลงในเอกสารและคอมพิวเตอร์ รอรับเอกสาร 

12. ทำการชำระเงินค่าจดทะเบียน 125 บาท เจ้าหน้าที่จะทำการลงข้อมูลในเล่มให้ เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนทั้งหมด 

 

หมายเหตุ : ควร ทำการแจ้งเปลี่ยนชนิดเชื้อเพลิง ภายใน 15 วัน ตามวันที่ของหนังสือรับรอง ไม่เช่นนั้น หากเลยกำหนด จะโดนค่าปรับ 200 บาท ในกรณีแจ้งช้า


ศูนย์ เอชเค เซอร์วิส (ใกล้ห้างแม็คโคร พิษณุโลก)
1124-5 ถนนบรมไตรโลกนารถ2 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
Tel: 055-217645 , 081-8884318 , 081-8863543
Fax: 055-217645
e-mail: hks_u@hotmail.com

Free counter and web stats

Copyright © 2048 HK.service

 

 
  ข้อมูล
  + หน้าหลัก
  + บริการของเรา
  + เกี่ยวกับเรา
  + สินค้า
  + ผลงานของเรา
  + สาระน่ารู้
  + ติดต่อเรา

 

สินค้า
I.S.S (Active - Passive Safety)
สุดยอดเทคโนโลยีหัวฉีดแก๊ส
ECU - Self Diagnosis Report
Lubricant
Product
บริการ
+ การให้บริการ
+ คำนวณค่าสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง
เกี่ยวกับเรา
+ ประวัติและความภูมิใจ
+ บรรยากาศในร้าน
+ service-we
Social Media
+ Facebook Fan Page