ประวัติและความภาคภูมิใจ

 

 

 

        ศูนย์เอช.เค. เซอร์วิส เกิดขึ้นได้จากการขยายงาน เปิดกิจการเพิ่ม จากอดีตจนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 10 ปี จากการจัดการบริหารงานของคุณ เมธี ณรงค์ชัย  ซึ่งเป็นผู้ที่ชื่นชอบเรื่องเครื่องยนต์ กลไกเทคโนโลยีและพลังงาน ทดแทนในรูปแบบต่างๆ ที่เกี่ยวกับยานยนต์มาโดยตลอด จากเดิมที่เคยทำเฉพาะซ่อมเครื่องยนต์วางเครื่องยนต์ ทำเบรก , ครัทช์ ช่วงล่าง และจากสภาวะเศรษฐกิจ และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปจึงได้พัฒนาอู่ซ่อมรถยนต์ให้เป็น ศูนย์ติดตั้งแก๊สรถยนต์มาตรฐานเมื่อปี 2547 ในชื่อ “ ศูนย์ เอช.เค. เซอร์วิส ”

 

        โดยได้รับความเห็นชอบให้เป็นผู้ติดตั้งตามกฎกระทรวงกำหนดเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบของรถที่ใช้ก๊าซปิโตเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง พ.ศ. 2551ลำดับเลขที่ ตปร/พล 3-2552  เลขที่ ตปข/พล 1-2552 และได้รับความเห็นชอบให้เป็นผู้ติดตั้งตามกฏกระทรวงกำหนดเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบของรถที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิง พ.ศ. 2550 ออกตามในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ทำการติดตั้ง “ ก๊าซธรรมชาติ ดีเซล และ เบนซิน ” เลขที่ ตธข/พล 4-2884  เลขที่ ตธร/พล 2-2554 จากประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับเครื่องยนต์มาจนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลา 30 ปี เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนา การบริการ, บุคลากรให้มีความรู้ และนำเทคโนโลยีพลังงานทดแทน ด้านพลังงานทางเลือกใหม่ๆ ที่ตอบสนองกับ ความต้องการของลูกค้า , สภาวะเศรษฐกิจ , สภาพแวดล้อมตลอดไป เป้าหมายสูงสุดของเรา คือการสร้าง “ ศูนย์ตั้งแก๊สมาตรฐาน ปลอดภัย ” สร้างความเชื่อมั่น ในการคัดเลือกอุปกรณ์ติดตั้งให้หมาะสม ทั้งสมรรถนะคุณภาพ , มาตรฐาน , ความปลอดภัย และราคาที่เหมาะสมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ
 
        พันธกิจสำคัญในทศวรรษนี้เรายังยึดถือเจตนารมณ์ และความมุ่งมั่นที่ จะพัฒนาดำเนินธุรกิจอย่างมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม เป็นการเพิ่มคุณค่า ความพึงพอใจของลูกค้า รวมทั้งคำนึงถึงคุณภาพชีวิตในอนาคตข้างหน้าอีกด้วย

 

  • ขอขอบคุณ พนักงาน “ ศูนย์ เอช.เค.เซอร์วิส ” ทุกคนที่ร่วมมือร่วมใจร่วมสร้างกันขึ้นมา
  • ขอขอบคุณ ลูกค้าทุกท่านที่สนับสนุน “ ศูนย์เอช.เค.เซอร์วิส ” ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง
  • ขอขอบคุณ ผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่ช่วยส่งเสริมให้ “ ศูนย์ เอช.เค.เซอร์วิส ” ด้วยดีตลอดไป

 

                                                                                                                       เมธี ณรงค์ชัย
                                                                                                                      กรรมการ ผู้จัดการ

 

ศูนย์ เอชเค เซอร์วิส (ใกล้ห้างแม็คโคร พิษณุโลก)
1124-5 ถนนบรมไตรโลกนารถ2 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
Tel: 055-217645 , 081-8884318 , 081-8863543
Fax: 055-217645
e-mail: hks_u@hotmail.com

Free counter and web stats

Copyright © 2048 HK.service

 

 
  ข้อมูล
  + หน้าหลัก
  + บริการของเรา
  + เกี่ยวกับเรา
  + สินค้า
  + ผลงานของเรา
  + สาระน่ารู้
  + ติดต่อเรา

 

สินค้า
I.S.S (Active - Passive Safety)
สุดยอดเทคโนโลยีหัวฉีดแก๊ส
ECU - Self Diagnosis Report
Lubricant
Product
บริการ
+ การให้บริการ
+ คำนวณค่าสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง
เกี่ยวกับเรา
+ ประวัติและความภูมิใจ
+ บรรยากาศในร้าน
+ service-we
Social Media
+ Facebook Fan Page